Co leczymy?

Bark

Prowadzimy rehabilitację:

 • zespołu bolesnego barku
 • rwy ramiennej
 • nerwobóli
 • zmian pourazowych
 • niestabilności
 • przykurczy

Zespół bolesnego barku może mieć wiele przyczyn, charakterystyczny ból obejmujący swoim obszarem całą okolicę stawu barkowego, łopatki, często pojawiają się ograniczenia zakresów ruchu (szczególnie u pacjentów cierpiących od dłuższego czasu) Rwa ramienna (barkowa) najczęściej spowodowana zapaleniem nerwów w okolicy stawu barkowego, bóle często obejmują swoim zakresem całą kończynę. W przypadku ucisku w kręgosłupie na korzeń nerwu mogą występować dodatkowo zaburzenia czucia, obniżenie napięcie i siły poszczególnych mięśni unerwianych przez uciśnięty nerw. Duży wpływ na ruchomość stawu barkowego mają mięśnie grzbietu przyczepiające się do łopatki. Każdy ruch ręki aktywuje ruchowo łopatkę, w sytuacji kiedy mięśnie łopatki są zbyt mocno napięte, łopatka zaczyna nieprawidłowo poruszać się i wywoływać bóle w okolicy stawu barkowego. Do takiej sytuacji często dochodzi u osób prowadzących siedzący tryb życia, pracujących w niewłaściwej pozycji przy komputerze. Często nawracające bóle stawów barkowych, mogą być również związane z zaburzeniami ruchomości miednicy. W takiej sytuacji dochodzi do dużych napięć w partiach mięśniowych biegnących od miednicy do odcinka szyjnego kręgosłupa. Dużą rolę odgrywa tu również powięź grzbietu i mięśni skośnych brzucha. Terapia stawu barkowego bez korekcji ruchomości miednicy może dawać efekt czasowej poprawy. W swojej pracy terapeutycznej, rehabilitując staw barkowy przykładamy ogromną uwagę również do dysfunkcji współtowarzyszących mogących pośrednio upośledzać funkcje stawu barkowego. Bez tego trudno oczekiwać trwałej poprawy.

Łokieć

Prowadzimy rehabilitację:

 • łokcia tenisisty/golfisty
 • cieśni łokcia
 • nerwobóli
 • stanów przeciążeniowych

Nadgarstek

Prowadzimy rehabilitację:

 • zespołu cieśni nadgarstka (przed i po operacji)
 • zmian zwyrodnieniowych

Biodro/miednica

Zajmujemy się rehabilitacją stawu biodrowego w przypadku dolegliwości wywołanych:

 • zmianami zwyrodnieniowymi
 • zapaleniem okołokrętarzowym
 • zmianami mięśniowo-więzadłowymi
 • nerwobólami

W przypadku bólu stawu biodrowego wywołanego zmianami zwyrodnieniowymi, istnieje możliwość poprawy ruchomości stawu, zmniejszenia dolegliwości bólowych, korekcji chodu nawet u osób w zaawansowanym stadium choroby. Bóle w okolicy zewnętrznej części pośladka wywołane zapaleniem przyczepu mięśnia gruszkowatego nazywamy zapaleniem okołokrętarzowym. Napięcie tego mięśnia może również wywołać podrażnienie nerwu kulszowego, który przebiega w bezpośredniej okolicy tego mięśnia (spotyka się również osoby u których nerw kulszowy przebiega przez włókna mięśnia gruszkowatego). Napięcie mięśnia biodrowo-lędźwiowego często powoduje bóle w okolicy pachwinowej. W okolicy pachwinowej dolegliwości bólowe może wywoływać również nerw udowy.

Kolano

Zajmujemy się rehabilitacją w przypadkach:

 • dolegliwości pourazowych (skręcenia, złamania)
 • bóli ścięgien i wiązadeł
 • dolegliwości wywołanych przez zmiany zwyrodnieniowe
 • urazu łąkotek

W przypadku urazu aparatu mięśniowo-więzadłowego w okolicy stawu kolanowego uszkodzeniu ulegają najczęściej więzadła krzyżowe (mieszczące się wewnątrz stawu) więzadło poboczne piszczelowe, które jest częścią torebki stawowej (strona przyśrodkowa stawu) oraz więzadło poboczne strzałkowe (strona zewnętrzna stawu). Rehabilitacja w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i rzepkowo-udowego, polega na poprawie jakości ruchu w stawie, poprawie ślizgu stawowego oraz stabilizacji tych parametrów. Dla pacjenta oznacza to ogromną poprawę komfortu życia, znaczne zmniejszenie bólu bez konieczności wykonania zabiegu operacyjnego. Charakterystyczne ustawienie osiowe stawu kolanowego (kość udowa ustawiona jest na kości piszczelowej) powoduje, że na sprawne funkcjonowanie kolana ma duży wpływ staw skokowy (od dołu) i staw biodrowy ( od góry). Jakiekolwiek nieprawidłowości w ustawieniu będą powodowały zaburzenia mięśniowo-więzadłowe w okolicy kolana. Tego typu dolegliwości często występują np. u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.

Stopa

Zajmujemy się rehabilitacją:

 • pourazową (skręcenia, zwichnięcia, złamania)
 • ostrogi piętowej
 • bólach przeciążeniowych
 • przy zmianach zwyrodnieniowych stawów stopy
 • nerwobólach

Odcinek szyjny

Zajmujemy się rehabilitacją w przypadkach:

 • rwy ramiennej (wywołanej dyskopatią)
 • ograniczenia ruchomości stawów kręgosłupa
 • bóli mięśniowych
 • bóli przeciążeniowych
 • bólu głowy(pochodzenia odkręgosłupowego)
 • dyskopatii

Dyskopatia to ucisk uszkodzonego krążka międzykręgowego (dysku) na korzeń nerwu lub rdzeń kręgowy, który wywołuje ból promieniujący do kończyny dolnej, mogą pojawić się zaburzenia czucia, osłabienie napięcia oraz siły mięśni unerwianych przez uciśnięty korzeń. Długotrwały ucisk może doprowadzić do uszkodzenia nerwu. Rehabilitacja odcinka szyjnego jest trudna i powinna być prowadzona przez doświadczonego terapeutę. Przed rozpoczęciem terapii zawsze sprawdzamy napięcia miednicy (podstawy kręgosłupa) oraz ruchomość stawu krzyżowo-biodrowego, ponieważ dysfunkcje tej okolicy powodują bardzo często przeniesienie napięć w okolicę obręczy barkowej i szyi. Jeśli występują zaburzenia napięć miednicy, terapię szyjnego odcinka kręgosłupa rozpoczynamy od pracy z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym, w przeciwnym razie efekty terapeutyczne byłyby okresowe i trudno oczekiwać trwałej poprawy.

Odcinek piersiowy

Prowadzimy rehabilitację:

 • dyskopatii
 • neuralgi międzyżebrowej
 • ograniczenia ruchomości stawów kręgosłupa i żeber
 • bóli mięśniowych
 • bóli przeciążeniowych

Odcinek lędźwiowy

Prowadzimy rehabilitację:

 • dyskopatii
 • rwy kulszowej
 • bóli miednicy
 • bóli mięśniowych
 • dolegliwości wywołanych zmianami zwyrodnieniowymi
 • ograniczeń ruchomości
 • korekcja wad postawy (u dzieci i młodzieży)
 • bóli stawu krzyżowo-biodrowego

Dyskopatia to ucisk uszkodzonego krążka międzykręgowego (dysku) na korzeń nerwu lub rdzeń kręgowy, który wywołuje ból promieniujący do kończyny dolnej, mogą pojawić się zaburzenia czucia, osłabienie napięcia oraz siły mięśni unerwianych przez uciśnięty korzeń. Długotrwały ucisk może doprowadzić do uszkodzenia nerwu. Ból wywołany przez nerw kulszowy zwany potocznie rwą kulszową może mieć również (poza uciskiem korzenia nerwu) inne przyczyny np. ucisk mięśnia gruszkowatego, zapalenie nerwu, patoneuromechanika (ograniczenie elastyczności nerwu), guz, nowotwór. Większość dolegliwości wywołanych przez dyskopatię ( poza zmianami nowotworowymi ) można skutecznie rehabilitować bez konieczności operacji. W przypadkach całkowitego rozerwania dysku konieczna jest interwencja chirurgiczna.

Dolegliwości odcinka lędźwiowego wywołane zmianami zwyrodnieniowymi dotyczą głównie powierzchni stawowych oraz trzonów kręgów. Zmiany zwyrodnieniowe powodują ograniczenia ruchomości kręgów i wywołują miejscowy stan zapalny. Pacjenci odczuwają bóle lędźwiowe przy poruszaniu, w nocy przy zmianie pozycji, w stanach ostrych ból jest stały. Rehabilitacja polega na uruchomieniu zablokowanych kręgów, rozluźnieniu napięcia mięśniowo-więzadłowego. W stanach ostrych lekarz zaleca również kurację przeciwzapalną. Terapia tego typu dolegliwości jest bardzo skuteczna nawet u osób starszych.

Mięśnie grzbietu spełniają bardzo ważną rolę w naszym organizmie, to dzięki nim między innymi możemy utrzymywać postawę pionową. W odcinku lędźwiowo krzyżowym przy każdym ruchu działają ogromne siły przeciążeniowe. To właśnie dlatego mięśnie grzbietu ulegają często przemęczeniu. Zachowanie prawidłowej postawy w trakcie pracy oraz aktywność fizyczna może cię uchronić przed tego typu dolegliwościami!

Mówiąc o bólach lędźwiowych nie można pominąć dolegliwości wywołanych przez stawy krzyżowo-biodrowe, będące połączeniem kości krzyżowej z kośćmi miednicy. Badania na przeprowadzone z zwłokach dowodzą , że u części populacji połączenie to ma niejednolitą powierzchnię, tym tłumaczymy bardzo częste blokowanie się tego stawu. W tej okolicy dochodzi do wielu dysfunkcji powodujących bóle w okolicy krzyżowej często promieniujące do pachwiny gdzie są mylone z bólem biodra, do pośladka i nogi gdzie mylone są z rwą kulszową. Dolegliwości nasilają się przy długim siedzeniu, wstawaniu z pozycji siedzącej, przy ruchu towarzyszącemu zakładaniu skarpety w pozycji siedzącej itp. Przywrócenie ruchomości tego stawu powoduje natychmiastowe ustąpienie dolegliwości. Tej okolicy w trakcie pracy terapeutycznej poświęcamy szczególną uwagę, ponieważ z doświadczenia wiemy, że przyblokowany staw krzyżowo-biodrowy wywołuje często bóle głowy, bóle barku, stany przeciążeniowe obręczy barkowej. Dlatego ruchomość stawu krzyżowo-biodrowego sprawdzamy u wszystkich pacjentów.